BẢNG GIÁ

FACEBOOK

 • Tăng like, cảm xúc bài viết........./like
 • Tăng like fanpage.....................21đ/like
 • Tăng Sub/Follow......................20đ/sub
 • Tăng chia sẻ bài viết.............60đ/share
 • Tăng member group........21đ/member
 • Tăng comment...............87đ/comment
 • Tăng mắt livestream..............1.8đ/mắt 

TIKTOK

 • Tăng tim video..........................14đ/tim
 • Tăng comment.............400đ/comment
 • Tăng Sub/Follow......................20đ/sub
 • Tăng chia sẻ video................../share
 • Tăng mắt livestream................../mắt
 • Tăng view (rẻ nhất)................0.1đ/view 

FACEBOOK 1

1,2 triệu/tháng

 • 1000 like/bài viết
 • 20 cmt/bài viết
 • Mỗi ngày 2 bài.

FACEBOOK 2

4 triệu/tháng

 • 2000 like/bài viết
 • 40 cmt /bài viết
 • 20 share/bài viết
 • 20.000 follow (profile, fanpage)
 • Mỗi ngày 2 bài.

FACEBOOK 3

8.4 triệu/tháng

 • 4000 like/bài viết
 • 80 cmt/bài viết
 • 50 share/bài viết
 • 50.000 follow (profile + fanpage)/li>
 • Tăng 10.000 member group
 • Tăng 100 mắt livestream (10 livestream)
 • Quà Tặng 1000 view (10 video)
 • Mỗi ngày 2 bài.

TIKTOK 1

2 triệu/tháng

 • 10.000 view/bài 
 • 1000 tim/bài
 • 20 cmt/bài 
 • Mỗi ngày 2 bài

TIKTOK 2

4,2 triệu/tháng

 • 20.000 view /bài 
 • 2000 tim/bài  
 • 40 cmt/bài  
 • 20 share/bài  
 • 10.000 follow 
 • Mỗi ngày 2 bài

TIKTOK 3

9,6 triệu/tháng

 • 50.000 view/bài 
 • 4000 like/bài  
 • 80 cmt /bài 
 • 50 share /bài 
 • 30.000 follow 
 • Mỗi ngày 2 bài

VIP FACEBOOK 4

15 triệu/tháng

 • 10.000 like/bài viết
 • 150 cmt/bài viết 
 • 150 share/bài viết 
 • 100.000 follow ( Profile hoặc Fanpage ) 
 • Tăng 20.000 member group 
 • Tăng 200 Mắt Livestream ( 10 livestream ) 
 • Phần Mềm Kết Bạn Khách hàng Tiềm Năng Tự Động ( 1 tháng)
 • Người Support Riêng 
 • Tăng View Story 
 • Tặng kèm 2000 View ( 10 video ) 
 •  Mỗi ngày 2 bài.

TIKTOK 4

18,3 triệu/tháng

 • 100.000 view/bài 
 •  8000 like/bài  
 • 200 cmt/bài  
 • 100 share/bài  
 • 60.000 follow
 • Người Support riêng 
 • 20.000 subcribes facebook
 • Mỗi ngày 2 bài.